Privacybeleid

Middels deze privacyverklaring informeert Duurzaamheidskaart B.V. (hierna “DZHK”) u over de manier waarop DZHK gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingen waarvoor Duurzaamheidskaart B.V. de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke is. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door websites die niet door DZHK worden beheerd. Ook niet als links naar deze websites op onze websites staan vermeld. 

Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden 

DZHK kan afhankelijk van het doeleinde de volgende persoonsgegevens verwerken:   

 • Naam 
 • Het bedrijf waar u werkt en uw functie 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • IP-Adres 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Adresgegevens 
 • Locatiegegevens 
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt 

DZHK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten 
 • Alle communicatie die we met u voeren 
 • Verzending van de nieuwsbrief, voor zover u hier toestemming voor heeft gegeven 
 • Uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens die wij moeten delen met de belastingdienst. 

Wettelijke grondslagen

DZHK mag alleen persoonsgegevens verwerken als zij zich kan baseren op een grondslag. De wettelijke grondslag(en) waarop wij onze gegevensverwerkingen baseren zijn: 

 • Toestemming 
 • Uitvoering van een overeenkomst 
 • Gerechtvaardigd belang 
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

DZHK verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken voor zover dit verband houdt met de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Als een derde partij zich kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG zal DZHK met de betreffende partij een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DZHK heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen en/of persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duurzaamheidskaart.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DZHK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren dan zullen wij de gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijn bewaren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DZHK gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DZHK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Daarnaast plaatsen we als u hier toestemming voor heeft verleend cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en u kunt ons verzoeken om uw gegevens te laten corrigeren of in sommige gevallen uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DZHK. Daarnaast kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw gegevens over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@duurzaamheidskaart.nl. We zullen ons inspannen om binnen vier weken te reageren.

Klachten

DZHK wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Uiteraard zouden wij het waarderen als u bij een klacht eerst contact met ons opneemt door een e-mail te sturen naar info@duurzaamheidskaart.nl zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DZHK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@duurzaamheidskaart.nl

DZHK heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. 
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres. 

Vragen 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@duurzaamheidskaart.nl.  

Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende demo. Heeft u bijzondere wensen? Geen probleem! Laat hier uw gegevens achter, dan maken wij een afspraak om uw wensen te bespreken.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.