De mogelijkheden

Bij Duurzaamheidskaart sluit u een abonnement af voor de gewenste kaarten van de verschillende thema’s. Binnen elk thema kunt u kiezen uit diverse pakketten, uiteenlopend in detailniveau, kaartlagen en functionaliteiten. Uw abonnement stelt u dus zelf samen! Na het afsluiten maken wij uw gepersonaliseerde kaartomgeving op het GeoApps platform, waarin al uw kaarten zijn opgenomen. Alles gemakkelijk op één plek! Uw abonnement bevat standaard ook een aantal kaartlagen met basisinformatie zoals gebouwfuncties, energielabels, kadastrale grenzen en wijkgrenzen. Bij elk pakket krijgt u standaard 10 gebruikers binnen uw organisatie. Daarnaast krijgt u bij elk pakket een openbare MapTour, waarin in begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat er te zien is in de kaarten. Niet alleen voor u, maar ook om bewoners te informeren.

U betaalt voor uw Duurzaamheidskaart eenmalige inrichtingskosten en jaarlijkse abonnementskosten. Wij houden dan uw kaarten actueel. Optioneel kiest u voor een onboarding-training.

Als beleidsmaker bij een gemeente of provincie geeft u sturing aan de ruimtelijke inpassing van zonne-energie en de maatschappelijke issues die hierbij een rol spelen. Zonnepanelen zijn in historische binnensteden niet altijd wenselijk, terwijl zon op bedrijfsdaken juist extra gestimuleerd wordt vanwege het hoge eigen verbruik. Niet alleen de kansen maar ook de belemmeringen, zoals netcongestie, moeten voor u duidelijk en inzichtelijk zijn. Bij al deze afwegingen spelen onze geografische data en tools een ondersteunende rol. Onze pakketten binnen het thema Zon hebben al ruimschoots hun waarde bewezen om de kansen voor zonne-energie in beeld te brengen en te benutten. U profiteert direct van de volgende voordelen:

 • De gebruiksvriendelijke kaartviewer maakt in één oogopslag zichtbaar waar kansen liggen voor opwekking van zonne-energie
 • Bewoners zien in de publiekstool Zonnekaart direct de potentie op hun eigen dak
 • Een dashboard toont de groei van gerealiseerde zonne-energie
 • U voegt zelf eenvoudig relevante informatie toe over duurzame zonprojecten
Plan een demo in

De kans op een hittegolf is steeds groter in Nederland. De afgelopen jaren sneuvelde het ene na het andere hitterecord. De effecten van hitte hebben grote gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid van onze stedelijke gebieden. Voor een hittebestendige stad kunnen beleidmakers gebruik maken van 3 richtlijnen bij het (her)inrichten van hun openbare ruimte:

 • Afstand tot koelte: iedere woning moet voldoende dicht bij een aangename en aantrekkelijke koele verblijfsplek liggen.
 • Percentage schaduw op belangrijke looproutes en in buurten: er is voldoende schaduw zodat essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven.
 • Percentage groen per buurt: per wijktype geldt een streefpercentage groen zodat de gemiddelde luchttemperatuur lager blijft.

Wij hebben deze richtlijnen vertaald naar 3 praktische kaarten die u direct inzicht geven in de hitte-opgaven in uw gemeente. Door onze jaarlijkse updates krijgt u inzicht in trends en kunt u het effect van maatregelen monitoren. Onze hittekaarten bieden handelingsperspectief voor waar u het best maatregelen kunt nemen. Zo kunt u aan de slag !

Plan een demo in

Een aardgasloze samenleving. Dat is de grote uitdaging waar u als beleidsmaker voor staat. Waar halen we al die duurzame warmte vandaan? En hoe kunnen we die warmte beschikbaar stellen voor bestaande gebouwen en nieuwbouw? Met onze Omgevingswarmtekaarten helpen wij u op weg! Warmtebronnen zijn er genoeg. Onze expertise is om ze in uw omgeving helder in kaart te brengen. Minstens zo belangrijk is de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Waar kunt u de warmte kwijt? De vraag berekenen wij eenvoudig op basis van actuele kentallen. Zo ziet u meteen waar duurzame warmte in woningen en utiliteitsgebouwen kan worden ingezet! Onze pakketten van het thema Warmte bevatten:

 • Het potentieel van diverse warmtebronnen zoals aquathermie, riothermie, restwarmte of zonnewarmte
 • De mogelijkheden van seizoensopslag middels WKO
 • De warmtevraag op buurt- of gebouwniveau
 • Een dashboard, waarin u ziet hoeveel potentieel in uw gebied al wordt benut
Plan een demo in

Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende demo. Heeft u bijzondere wensen? Geen probleem! Laat hier uw gegevens achter, dan maken wij een afspraak om uw wensen te bespreken.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.