Altijd actueel inzicht in uw duurzaamheidsdata

De onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie zijn duidelijker dan ooit. We worden in Nederland dagelijks geconfronteerd met stijgende energiekosten en merken allemaal de nadelige gevolgen van hete en droge zomers. Hoog tijd voor praktische oplossingen die de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving écht versnellen!

Duurzaamheidskaart geeft u actueel inzicht in waar de duurzame kansen liggen in uw gemeente of provincie. Of het nu gaat om het stimuleren van zonne-energie, het benutten van duurzame omgevingswarmte, het terugdringen van hittestress of het monitoren van uw klimaatadaptatie doelstellingen. Wij maken uw data visueel en overzichtelijk!

 • Altijd en overal actueel inzicht
 • Al uw data op één centrale plek
 • Effectieve tools voor analyse en monitoring
 • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
 • Snelle rapportage naar stakeholders

Wat is Duurzaamheidskaart?

De producten van Duurzaamheidskaart sluiten aan bij actuele maatschappelijke onderwerpen die zich afspelen in de openbare ruimte. Op dit moment bieden wij waardevolle inzichten aan voor de thema’s Energietransitie en Klimaatadaptatie.

Wij combineren openbare data, onze eigen analyses en informatie die u zelf in huis heeft. Daarmee brengen wij in kaart welke gebouwen geschikt zijn voor zonnepanelen, welke wijken hittebestendig zijn ingericht en hoever u bent in het behalen van de klimaat adaptatie doelen.

Duurzaamheidskaart brengt al uw duurzaamheidsdata samen in één centrale omgeving en presenteert dit in begrijpbare taal. In een oogopslag ziet u waar de grootste uitdagingen zijn en waar een investering de grootste duurzame impact heeft.

De mogelijkheden

Bekijk alles

In Nederland merken we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. Hittegolven, droogte, extreme regenval en overstromingen worden frequenter en de impact hiervan op onze samenleving is groot. In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden met elkaar afgesproken in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Vrijwel alle gemeenten hebben dit met een uitvoeringsprogramma vertaald naar een passend maatregelen pakket. Met daarin fysieke maatregelen zoals het planten van bomen of aanleggen van een wadi. Als ook subsidieregelingen, onderzoeken of een bewustwordingscampagne.

Wij hebben een Klimaatadaptatie Monitor ontwikkeld waarmee gemeenten eenvoudig en begrijpelijk de voortgang van deze klimaat adaptatie maatregelen kunnen volgen. Het laat u overzichtelijk zien waar én in welke mate de maatregelen een bijdrage leveren aan de gestelde doelen, als ook waar nog extra stappen nodig zijn. Handig voor een voortgangsrapportage, maar ook voor het tussentijds bijsturen van maatregelen.

Lees meer

Een goed ingerichte buitenruimte met voldoende groen zorgt ervoor dat ons stedelijk gebied duurzaam en leefbaar blijft. Meer Groen in de stad draagt bij aan biodiversiteit, gezondheid en klimaatadaptatie. Onze Groen Inzicht kaarten bieden u direct inzicht in de hoeveelheid en type groen op verschillende niveaus (woning, straat, buurt, wijk en gemeente).

Voor het maken van een effectieve vergroeningsstrategie maken beleidsmakers steeds vaker gebruik van de 3-30-300 vuistregel. Deze vuistregel staat voor:

 • 3 zichtbare bomen vanuit elke pand
 • 30% bladerdek in elke buurt
 • 300 meter van elke pand een park of groene plek

Wij hebben deze vuistregels verwerkt in onze Groen Inzicht kaarten. Dit geeft u zodoende goede handvatten om vergroening van verstedelijkt gebied aan te pakken. En creëert een handig hulpmiddel om uw (beleids-)acties te prioriteren en de resultaten  te monitoren.

Lees meer

Als beleidsmaker bij een gemeente of provincie geeft u sturing aan de ruimtelijke inpassing van zonne-energie en de maatschappelijke issues die hierbij een rol spelen. Zonnepanelen zijn in historische binnensteden niet altijd wenselijk, terwijl zon op bedrijfsdaken juist extra gestimuleerd wordt vanwege het hoge eigen verbruik. Niet alleen de kansen maar ook de belemmeringen, zoals netcongestie, moeten voor u duidelijk en inzichtelijk zijn. Bij al deze afwegingen spelen onze geografische data en tools een ondersteunende rol.

De mogelijkheden van ons Zon Inzicht product heeft al ruimschoots hun waarde bewezen om de kansen voor zonne-energie in beeld te brengen en te benutten. U profiteert direct van de volgende voordelen:

 • De gebruiksvriendelijke kaartviewer maakt in één oogopslag zichtbaar waar kansen liggen voor opwekking van zonne-energie
 • Bewoners zien in de publiekstool Zonnekaart direct de potentie op hun eigen dak
 • Een dashboard toont de groei van gerealiseerde zonne-energie
 • U voegt zelf eenvoudig relevante informatie toe over duurzame zonprojecten
Lees meer

De kans op een hittegolf is steeds groter in Nederland. De afgelopen jaren sneuvelde het ene na het andere hitterecord. De effecten van hitte hebben grote gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid van onze stedelijke gebieden. Voor een hittebestendige stad kunnen beleidmakers gebruik maken van 3 richtlijnen bij het (her)inrichten van hun openbare ruimte:

 • Afstand tot koelte: iedere woning moet voldoende dicht bij een aangename en aantrekkelijke koele verblijfsplek liggen.
 • Percentage schaduw op belangrijke looproutes en in buurten: er is voldoende schaduw zodat essentiële functies in de stad voor iedereen bereikbaar blijven.
 • Percentage groen per buurt: per wijktype geldt een streefpercentage groen zodat de gemiddelde luchttemperatuur lager blijft.

Wij hebben deze richtlijnen vertaald naar 3 praktische kaarten die u direct inzicht geven in de hitte-opgaven in uw gemeente. Door onze jaarlijkse updates krijgt u inzicht in trends en kunt u het effect van maatregelen monitoren. Onze hittekaarten bieden handelingsperspectief voor waar u het best maatregelen kunt nemen. Zo kunt u aan de slag !

Lees meer

Een aardgasloze samenleving. Dat is de grote uitdaging waar u als beleidsmaker voor staat. Waar halen we al die duurzame warmte vandaan? En hoe kunnen we die warmte beschikbaar stellen voor bestaande gebouwen en nieuwbouw? Met onze Omgevingswarmte inzichten helpen wij u op weg! Warmtebronnen zijn er genoeg. Onze expertise is om ze in uw omgeving helder in kaart te brengen.

Minstens zo belangrijk is de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Waar kunt u de warmte kwijt? De vraag berekenen wij eenvoudig op basis van actuele kengetallen. Zo ziet u meteen waar duurzame warmte in woningen en utiliteitsgebouwen kan worden ingezet! Onze Warmte Inzicht product bevat:

 • Het potentieel van diverse warmtebronnen zoals aquathermie, riothermie, restwarmte of zonnewarmte
 • De mogelijkheden van seizoensopslag middels WKO
 • De warmtevraag op buurt- of gebouwniveau
 • Een dashboard, waarin u ziet hoeveel potentieel in uw gebied al wordt benut
Lees meer

Werkwijze/implementatie

Selecteer uw product(en)

Elk product leveren wij met een set aan waardevolle inzichten die wij jaarlijks actualiseren. Zowel in een kaart waarmee u eenvoudig en snel kan delen en analyseren. Als in een begrijpbare en aansprekende interactieve rapportage. Ook bieden we handige extra’s, zoals een dashboard voor inzicht in trends en ontwikkelingen.

Vraag een demo of offerte aan

Wij horen natuurlijk graag of u interesse heeft in een of meerdere van onze producten en diensten. Via het contactformulier hieronder kunt u een vrijblijvende demo aanvragen of direct een verzoek doen voor een passende offerte. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

Aan de slag met uw data

U ontvangt toegang tot een gebruiksvriendelijke en veilige online omgeving waarin al uw producten op een centrale plek te vinden zijn. Wij begeleiden u in het opstarten in uw nieuwe omgeving zodat u effectief aan de slag kan. En onze supportdesk staat klaar als u tegen onverhoopte problemen aanloopt.

De producten van Duurzaamheidskaart worden al gebruikt door:

Neem contact met ons op!

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende demo. Heeft u bijzondere wensen? Geen probleem! Laat hier uw gegevens achter, dan maken wij een afspraak om uw wensen te bespreken.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.