Zelfs in ons bewolkte en regenachtige klimaat is de potentie van zonne-energie enorm. In totaal is 892 km² aan dakoppervlak geschikt voor zonnepanelen: zo’n 125.000 voetbalvelden. Met al die panelen zou Nederland voor de helft draaien op energie uit de zon. Die conclusie trekt Deloitte in haar State of the State report (maart 2018), voor een belangrijk deel gebaseerd op de geodata en berekeningen uit de Zonnekaart van MapGear.

Inzicht in alle duurzame opties van daken

Volop kansen voor zonne-energie
De Zonnekaart laat zien dat het overgrote deel van alle woningen in Nederland geschikt is voor zonnepanelen. Zonnepanelen voorzien in de lokale electriciteitsbehoefte en zijn tegenwoordig steeds voordeliger in aanschaf.

Een groen dak: veel voordelen voor de stad van de toekomst
Moderne steden kampen met problemen zoals wateroverlast na hevige buien en hittestress van langdurige zonneschijn. De Groene dakenkaart laat zien welke gebouwen voorzien kunnen worden van een groen dak. Groene daken houden het regenwater langer vast en zorgen voor verkoeling in de zomer.

Beginnen met isoleren
Nog steeds veel woningen en bedrijfsgebouwen zijn onvoldoende geisoleerd. Hierdoor verdwijnt onnodig veel warmte door slecht geisoleerde daken. De Dakisolatiekaart laat in één oogopsla zien welke daken warmte verliezen.

Asbest op daken: verboden vanaf 2024
De aanwezigheid van asbest op daken brengt risico’s met zich mee. Oude, verweerde asbestdaken laten onzichtbare asbestdeeltjes los die bij inademing kanker kunnen veroorzaken. Bij brand kunnen asbestdeeltjes zich over een groot gebied verspreiden. Daarom zijn asbesthoudende daken vanaf 2024 verboden in Nederland. De asbestdakenkaart laat zien welke gebouwen mogelijk asbest bevatten.

Nuttige tools voor de energietransitie
De komende jaren staat er veel te gebeuren. Nederland zal overschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energiebronnen. Het terugschroeven van de gaswinning in Nederland geeft hieraan een extra impuls.

Er bestaat een grote, onbenutte potentie voor lokale opwekking van duurzame energie. Helaas is vaak onvoldoende inzichtelijk waar de grootste kansen zitten. Ook spelen er soms tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld tussen landbouwgebieden versus geschikte locaties voor zonneparken. Interactieve geo tools bieden inzicht in de lokale aanwezigheid van potentiele energiebronnen. Er is ruimschoots informatie aanwezig voor het kunnen vaststellen van geschikte locaties voor zonne-energie, windenergie, geothermie (warmte uit de bodem) of bijvoorbeeld riothermie (warmtewinning uit riolering). Door deze kaartlagen te combineren met bijvoorbeeld functies van gebieden of gebouwen, ontstaat een goed beeld van de mogelijkheden. Dit biedt zodoende een nuttig instrumentarium waarbinnen bijvoorbeeld door gemeenten en provincies duurzaamheidsbeleid opgesteld kan worden.

MapGear ontwikkelt diverse tools om de energietransitie een extra impuls te geven. Een voorbeeld hiervan is de Zonnekaart Pro, een interactieve kaartviewer die inzicht geeft in de mogelijkheden voor zonnepanelen.

Share This