De weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad

Onderweg naar een CO2-neutrale woningvoorraad, dat is voor veel corporaties een ingewikkelde puzzel. Veel informatie is verspreid over verschillende partijen en softwarepakketten. Enerzijds heeft u te maken met ontwikkelingen die vragen om een hoge mate van wendbaarheid van uw corporatie. Anderzijds is er veel afstemming nodig met andere partijen. Denk hierbij aan de afstemming met gemeenten over de lokale warmtevisie. Of met collega-corporaties over de aanpak in een wijk. Of met netbeheerders en marktpartijen over de timing van ingrepen. Hoe kunt u al deze informatie combineren tot één overzichtelijk geheel? En vragen met betrekking tot uw duurzaamheidsbeleid beantwoorden?

De Duurzaamheidskaart voor corporaties geeft antwoord op deze vragen. In deze online, interactieve GIS-applicatie zijn alle relevante duurzaamheidsdata met één muisklik binnen handbereik. Zowel van het corporatiebezit als het gebied waarin de woningen zich bevinden. Veel voor de hand liggende vragen kunt u met de Duurzaamheidskaart eenvoudig en snel beantwoorden. Welke huurwoningen liggen in de nabijheid van een warmtenet? Bij welke woningen is het gasnet aan vervanging toe? Welke woningen zijn bij uitstek geschikt voor zonnepanelen? Hoe zit het met risico’s op overstroming bij extreme regenval?

Meer info of een demonstratie?
Neem dan contact op met ons op. Duurzaamheidskaart voor corporaties is een samenwerking tussen Lab18, Atriensis en MapGear.

Lab18
Arthur Schippers
a.schippers@lab18.eu
06 – 46 44 39 33
 
Atriensis Innovatie
duurzaamheidskaart@atriensis.nl
088 – 51 11 444