Duurzaamheidskaart Pro

Voor gebiedsgerichte analyses en monitoring

Duurzaamheidskaart Pro is een moderne en gebruiksvriendelijke kaartviewer om gebiedsgerichte analyses uit te voeren rond de potentie én realisatie van duurzame energiebronnen. Het helpt professionals bij het daadwerkelijk realiseren van energietransitie doelstellingen. Met behulp van overzichtelijke kaarten geeft de viewer inzicht in gerealiseerde duurzaamheidsambities en projecten die momenteel in voorbereiding zijn. Projecten zijn eenvoudig zelf te registreren of ingevoerd worden door de verschillende stakeholders in de gemeente, zoals woningcorporaties en energiecorporaties.

Het mooie is dat de Duurzaamheidskaart Pro ook alle relevante data in het kader van de energietransitie bijeen brengt. Potentiekaarten en landelijke datasets zoals de Startanalyse Leidraad Transitievisie Warmte (PBL), Analysekaarten van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën, de WarmteAtlas (RVO), Nationale Energie Atlas (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en demografische data (CBS) zijn allemaal te raadplegen.

“We maken wel duurzame plannen, maar weten onvoldoende of ze worden waargemaakt”

Weten of kansen voor verduurzaming ook echt realiseerbaar zijn, vergt afstemming en overleg met stakeholders. Vraag en aanbod van duurzame energie samenbrengen is essentieel. Energie uit aquathermie heeft bijvoorbeeld potentie als er dichtbij afnemers zijn. Zonnepaneelprojecten hebben pas zin als objecteigenaars instemmen en er voldoende deelnemers zijn.  De Duurzaamheidstafel geeft het visuele inzicht in die duurzame kansen en helpt om samen met collega’s, bedrijven en bewoners te ontdekken welke scenario’s haalbaar zijn. In verschillende gemeenten heeft ons interactieve touchscreen met informatieve en interactieve kaarten zijn succes al bewezen.

Een gebruiksvriendelijke kaart-applicatie met tools die inzicht geven

 

Om de Duurzaamheidskaart Pro te gebruiken hoef je geen GIS-specialist te zijn. De applicatie werkt super gebruiksvriendelijk en bevat alleen de kaartlagen die jij nuttig vindt. De kaartlagen zijn eenvoudig te combineren met eigen of open data, zoals informatie van het Nationaal Programma RES, de Nationale Energie Atlas, de Warmteatlas, de PBL Startanalyse Leidraad Transitievisie Warmte en de Zonnekaart.

 

Compatibel met eigen software en kaarten

Eenvoudig uw eigen tools of data toevoegen

Geen dure software vereist

Duurzaamheidskaart Pro draait volledig in de cloud, dus u hoeft geen eigen software of hardware aan te schaffen.

Voor TouchTable, PC en iPad

De online applicatie werk volledig digitaal en kan zowel op TouchTable, PC en iPad gebruikt worden.

Werkt snel en eenvoudig

Zelfs complexe gebiedsanalyses en rapportages kunnen eenvoudig en snel worden uitgevoerd.

Deze gemeenten maken al gebruik van onze kaart apps:

 

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u de Duurzaamheidskaart Pro een keer uitproberen? Neem contact met ons op!