Energiebesparing begint met dakisolatie

Nog steeds veel woningen en bedrijfsgebouwen zijn onvoldoende geïsoleerd. Hierdoor verdwijnt onnodig veel warmte door slecht geïsoleerde daken. De Dakisolatiekaart laat in één oogopslag zien welke daken warmte verliezen.

Wat is de Dakisolatiekaart?

Op de Dakisolatiekaart wordt zichtbaar welke delen van daken goed of juist slecht geisoleerd zijn. De kaart toont een thermografische opname, ingewonnen vanuit de lucht.

Een slecht geïsoleerd dak zorgt voor veel warmteverlies, waardoor de jaarlijkse verwarmingsrekening onnodig hoog is. De kaart laat zien welke (delen van) daken warmte verliezen, zodat gebouweigenaren weten of, en zo ja, waar het zinvol is het dak beter te isoleren. Het ingebouwde rekenmodel berekent direct de besparing die behaald kan worden door het toepassen van dakisolatie.

Wij maken gebruik van de expertise en databestanden van luchtfotografiebedrijven zoals Eurosense, die veel ervaring hebben met thermografische opnames en het vertalen hiervan naar bruikbare kaartlagen.

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken willen veel gemeenten en provincies de inwoners stimuleren om werk te maken van dakisolatie. De Dakisolatiekaart maakt inwoners bewust van eventuele warmteverliezen en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.
De Dakisolatiekaart maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidskaart en wordt in diverse gemeenten gebruikt.

Bekijk hier het voorbeeld van Stad Antwerpen.
Heeft u ook interesse in een Groene dakenkaart voor uw gemeente of provincie, neem dan contact op.

Contact